Aluminium

Verspaanbaar aluminium - diameter 10 mm

Verspaanbaar aluminium - diameter 20 mm

Verspaanbaar aluminium - diameter 30 mm

Verspaanbaar aluminium - diameter 40 mm

Verspaanbaar aluminium - diameter 50 mm